4 vai trò trọng yếu của Lãnh đạo

4 vai trò trọng yếu của Lãnh đạo

Lãnh đạo tầm vóc là người truyền cảm hứng và động lực cho người khác làm chủ chính họ. Lãnh đạo con người là một nghệ thuật và hoàn toàn khác với quản lý một công việc cụ thể. Lãnh đạo thực thụ cần nắm bắt 4 yếu tố của một con người gồm: trí tuệ, thể chất, cảm xúc, tinh thần. Một khi Hiệu trưởng thấu hiểu và trân trọng sức mạnh của giáo viên và cán bộ nhân viên trên cả 4 yếu tố, họ sẽ phát hiện và phát huy được sự sáng tạo, đam mê và tiếng nói của toàn thể đội ngũ vào mục tiêu chung của toàn trường. Trân trọng giới thiệu khóa đào tạo “ 4 Vai trò trọng yếu của Lãnh đạo” ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Các nhà quản lý giáo dục Việt Nam Hiệu trưởng, hiệu phó các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và phổ thông Việt Nam SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH NÀY? ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI: Khóa học hàng đầu

Tổng quát

Độ dài:
Ngôn ngữ:
CHI TIẾT

CHIA SẺ & BÌNH LUẬN