Best-in-Class training for your Faculty and Staff

Best-in-Class training for your Faculty and Staff

Chương trình gói đào tạo tập huấn giáo viên trong việc nâng cao năng lực sáng tạo, tính tương tác với học sinh và những kỹ thuật đẩy mạnh tính hiệu quả các hoạt động trong lớp học. FCE Vietnam đơn vị độc quyền triển khai các chương trình đào tạo dành cho giáo dục gồm nhiều =sản phẩm đào tạo đẳng cấp thế giới luôn sẵn sàng để triển khai đến các cá nhân và tổ chức giáo dục.

Tổng quát

Độ dài: Theo dự án
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
CHI TIẾT

About Faculty an Staff (School)

Chương trình gói đào tạo tập huấn giáo viên trong việc nâng cao năng lực sáng tạo, tính tương tác với học sinh và những kỹ thuật đẩy mạnh tính hiệu quả các hoạt động trong lớp học. FCE Vietnam đơn vị độc quyền triển khai các chương trình đào tạo dành cho giáo dục gồm nhiều =sản phẩm đào tạo đẳng cấp thế giới luôn sẵn sàng để triển khai đến các cá nhân và tổ chức giáo dục.

Chúng tôi sẵn sàng tham vấn và tư vấn các hoạt động giáo dục trong tổ chức của bạn và từ đó tùy chỉnh các nhóm kinh nghiệm và chương trình đào tạo để thiết kế riêng một hoạt động tập huấn phù hợp nhất và hiệu quả nhất đáp ứng nhu cầu của tổ chức.

Hãy liên hệ để chúng tôi tham vấn và cung cấp giải pháp hàng đầu trong ngành giáo dục toàn cầu, những Giải pháp Giáo dục FranklinCovey.

Nhóm chương trình đào tạo Lãnh đạo tổ chức:
The 7 Habits of Highly Effective People Signature Program
The 7 Habits Foundations
The 7 Habits of Managers
The 7 Habits Families
The 7 Habits Teens
Leadership: Great Leaders, Great Teams, Great Results

Nhóm chương trình nâng cao năng suất:
5 Choices
Project Management

Kỹ năng chuyên biệt:
Presentation Advantage
Leading at the Speed of Trust
4 Disciplines of Execution

CHIA SẺ & BÌNH LUẬN