Bức tường cảm nhận

Đặng Ngọc Sáng

Tâm đắc với chương trình vì có cái nhìn khoa học hơn, rõ ràng hơn; bước đầu thay đổi phương pháp để đạt hiệu quả cao hơn; được chia sẻ, thấy vui vẻ. Để hoàn chương trình thiện hơn, anh góp ý: Hình thành cộng đồng “7 Thói quen thành đạt”; Gắn kết các thành viên để chia sẻ, giúp đỡ nhau. “Tôi sẽ góp phần để truyền tư tưởng và giới thiệu cho mọi người, để giúp ích cho tất cả”

Phan Vũ Cát

Tâm đắc nhất khi nhận thức khái niệm: Tính cách – Nhân cách; vai trò của mô thức với các hành động và nội dung Space (khoảng lặng).

Nguyễn Hồng Nam

Tâm đắc nhất với Sống chủ động: chủ động và tích cực trong công việc và cuộc sống để có thể thích ứng mọi hoàn cảnh, môi trường, chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Video trong chương trình dễ hiểu, dễ nhớ.

Nguyễn Thị Sâm

Tâm đắc nhất là học được những điều cần thiết để áp dụng trong cuộc sống và công việc như sống chủ động, hiểu và được hiểu, rèn giũa bản thân. “Tôi rất tâm đắc với hội thảo và tôi sẽ chia sẻ với các bạn và đồng nghiệp cùng tham gia lớp học.”

Hoàng Phương Mai

Tâm đắc nhất là nội dung thói quen Hợp lực; Hiểu rồi được hiểu. “Khóa học đã giúp tôi tổng hợp hệ thống những điều đâu đó đã xuất hiện trong cuộc sống và vận dụng trong việc lập kế hoạch cho bản thân, gia đình và công việc.”

Nguyễn Đạo Tuyết Nga

Tâm đắc nhất là các video minh họa; các chia sẻ thực tế của các học viên. Chương trình rất bổ ích và gây cảm hứng.