Thạc sĩ Irene Ohler

Thạc sĩ Irene Ohler

Thạc sĩ Irene Ohler có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển con người và 14 năm kinh nghiệm đào tạo nhân sự cho các Tập đoàn lớn.

 

Thạc sĩ Irene Ohler – Giảng viên, Cố vấn về chiến lược và donnor

Thạc sĩ Irene Ohler có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển con người và 14 năm kinh nghiệm đào tạo nhân sự cho các Tập đoàn lớn.

Thế mạnh của Thạc sĩ Irene Ohler là khả năng làm việc đa quốc gia, hiểu biết sâu về nhiều nền văn hóa từ Ấu sang Á như Áo, Trung Quốc, Brazil, New Zealand và Việt Nam. Thạc sĩ đã từng thiết kế và là chuyên gia đào tạo nhiều hội thảo, chương trình phát triển dành cho các công ty, Tập đoàn, Chính phủ và bây giờ là Hệ thống trường học.

Thạc sĩ Irene Ohler sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ năm 2012 với tư cách là chuyên gia trong nhiều dự án xã hội dành cho phụ nữ Việt Nam cũng như có hiểu biết và nhiều kinh nghiệm thực tế về nền giáo dục thế giới cũng như Việt Nam.

Với khát vọng chia sẻ những tiến bộ của nền giáo dục thế giới, hiện nay Thạc sĩ Irene Ohler đang giữ vai trò chuyên gia đào tạo cao cấp của Công ty FCE Việt Nam về Quy trình TLiM.