Tiến sĩ Hoàng Gia Thư

Tiến sĩ Hoàng Gia Thư

Hiện đang là Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Trường Đại học Hà Nội, Tiến sĩ Hoàng Gia Thư nhận bằng Tiến sĩ Tâm lý học ứng dụng của Đại học Portland State, Hoa Kỳ năm 2012 và bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học Central Queensland, Úc năm 2001.

 

Tiến sĩ Hoàng Gia Thư – Giảng viên và Cố vấn về giáo dục Đại học 

Hiện đang là Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Trường Đại học Hà Nội, Tiến sĩ Hoàng Gia Thư nhận bằng Tiến sĩ Tâm lý học ứng dụng của Đại học Portland State, Hoa Kỳ năm 2012 và bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học Central Queensland, Úc năm 2001. Trong thời gian nghiên cứu sinh tại Đại học Portland State, Tiến sĩ Hoàng Gia Thư cũng đã tham gia giảng dạy tại Khoa Tâm lý và Trường Kinh doanh của Đại học Portland State.

Quá trình học tập và nghiên cứu trong và ngoài nước đã cho Tiến sĩ Hoàng Gia Thư nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu về đào tạo và tư vấn. Tiến sĩ Hoàng Gia Thư hiện là chuyên gia tư vấn, đào tạo cho nhiều cá nhân và các tổ chức trong lĩnh vực quản trị nhân sự, phát triển tổ chức. Tiến sĩ Hoàng Gia Thư là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu cấp quốc gia và quốc tế về lĩnh vực giáo dục và tâm lý trong tổ chức.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Tiến sĩ Hoàng Gia Thư là cố vấn của FCE Việt Nam trong mảng đào tạo và triển khai các Giải pháp đổi mới giáo dục tại đại học và đào tạo phát triển năng lực cho cá nhân.