Lịch đào tạo

KHÓA HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
Tư vấn Hoa Tiêu Tiểu học Ban Mai Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật -

08:55 21/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tư vấn Ngôi Sao Hà Nội Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật -

08:45 20/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tư vấn Vinschool Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Tiểu học VinSchool, Minh Khai, Hà Nội

08:55 15/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn Đoàn Thị Điểm - Đặt câu hỏi theo thang bậc Bloom Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 2

08:55 17/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn Ngôi Sao Hà Nội - Đặt câu hỏi theo thang bậc Bloom Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội

14:55 10/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn Ban Mai - Đặt câu hỏi theo thang bậc Bloom Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Ban Mai Hà Đông, Hà Nội

08:55 10/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn Ban Mai Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Ban Mai Hà Đông, Hà Nội

14:55 22/11/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn THCS Thực Nghiệm Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - THCS Thực Nghiệm, Liễu Giai

14:55 23/11/2016


0 đ


ĐÃ HẾT CHỖ
Tập huấn Đoàn Thị Điểm Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 2

08:55 24/11/2016


0 đ
Đăng ký