Lịch đào tạo

KHÓA HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CHUYÊN GIA CỦA FCE VIỆT NAM - CHÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÍ. Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - 16 Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

08:30 17/04/2021

12,900,000 đ

4,000,000 đ
Đăng ký
Khóa học 7 THÓI QUEN QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC HƯỚNG TỚI KẾT QUẢ ĐỘT PHÁ, số 5 ngày 24-25/04 Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - 16 Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

08:30 24/04/2021

12,900,000 đ

5,100,000 đ
Đăng ký
Tư vấn Hoa Tiêu Tiểu học Ban Mai Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật -

08:55 21/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tư vấn Ngôi Sao Hà Nội Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật -

08:45 20/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tư vấn Vinschool Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Tiểu học VinSchool, Minh Khai, Hà Nội

08:55 15/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn Đoàn Thị Điểm - Đặt câu hỏi theo thang bậc Bloom Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 2

08:55 17/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn Ngôi Sao Hà Nội - Đặt câu hỏi theo thang bậc Bloom Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội

14:55 10/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn Ban Mai - Đặt câu hỏi theo thang bậc Bloom Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Ban Mai Hà Đông, Hà Nội

08:55 10/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn Ban Mai Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Ban Mai Hà Đông, Hà Nội

14:55 22/11/2016


0 đ
Đăng ký