Lịch đào tạo

KHÓA HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
Khởi động đào tạo 7 thói quen Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Đoàn thị Điểm cơ sở 2, Hà Nội

08:00 15/09/2014


0 đ


ĐÃ HẾT CHỖ
Đào tạo 7 thói quen cho giáo viên Đoàn Thị Điểm Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Đoàn thị Điểm cơ sở 2, Hanoi

08:00 30/08/2014


0 đ
Đăng ký
FCE Vietnam Meeting Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Nguyễn Khuyến, Ba Đình, Hà Nội

08:00 20/08/2014

5,600,000 đ

4,680,000 đ
Đăng ký