Lịch đào tạo

KHÓA HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
Tập huấn THCS Thực Nghiệm Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - THCS Thực Nghiệm, Liễu Giai

14:55 23/11/2016


0 đ


ĐÃ HẾT CHỖ
Tập huấn Đoàn Thị Điểm Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 2

08:55 24/11/2016


0 đ
Đăng ký
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

01:10 11/11/2016


0 đ
Đăng ký
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

01:15 09/11/2016


0 đ
Đăng ký
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

01:10 08/11/2016


0 đ
Đăng ký
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

01:10 07/11/2016


0 đ
Đăng ký
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

02:05 10/11/2016


0 đ
Đăng ký
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

01:10 06/11/2016


0 đ
Đăng ký
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

01:10 05/11/2016


0 đ
Đăng ký