Lịch đào tạo

KHÓA HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

02:10 04/11/2016


0 đ
Đăng ký
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

01:10 03/11/2016


0 đ
Đăng ký
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

00:55 02/11/2016


0 đ


ĐÃ HẾT CHỖ
Đào tạo Hoa Tiêu Ban Mai Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường THCS Thực Nghiệm, Liễu Giai, Ba Đình

09:55 26/10/2016


0 đ
Đăng ký
Đào tạo Công Tác Phụ Huynh Ngôi Sao Hà Nội Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Tiểu Học Ngôi Sao Hà Nội, Trung Hòa Nhân Chính

10:55 28/10/2016


0 đ
Đăng ký
Đào tạo Công Tác Phụ Huynh Ban Mai Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Ban Mai, Văn Quán Hà Nội

10:55 29/10/2016


0 đ
Đăng ký
Đào tạo Công Tác Phụ Huynh Đoàn Thị Điểm Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Tiểu học Đoàn Thị Điểm Cơ Sở 2, Từ Liêm, Hà Nội

09:55 22/10/2016


0 đ
Đăng ký
Gặp gỡ trao đổi Mầm non Green World Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Green World, Hà Nội

09:55 19/10/2016


0 đ
Đăng ký
Đào tạo Hoa Tiêu Thực Nghiệm Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường THCS Thực Nghiệm, Liễu Giai, Ba Đình

11:55 12/10/2016


0 đ
Đăng ký