Mạng kết nối các trường học Lãnh Đạo Bản Thân Toàn Quốc - Creat Great

  • Đăng ngày 14/09/2017
  • 1789 lượt xem
  • Tin tức
Mạng kết nối các trường học Lãnh Đạo Bản Thân Toàn Quốc - Creat Great

 

Creat Great - là mạng kết nối các trường học Lãnh Đạo Bản Thân Toàn Quốc

Sứ mệnh:

- Đem lại giá trị lớn kết nối của các trường học Lãnh đạo bản thân (ở cả Giáo viên và cấp quản lý toàn trường)

- Đem lại giá trị học tập, nâng tầm và tạo nên mạng lưới kết nối giúp đỡ các giáo viên, cấp quản lý các trường học Lãnh đạo bản thân phát triển.

- Chuỗi sự kiện kết nối các nhà quản lý, sở ban ngành và các chuyên gia giáo dục với các trường học Lãnh đạo bản thân.