Mọi ví dụ trong bài học TLiM đều có thể áp dụng thực tế

  • Đăng ngày 01/09/2017
  • 2042 lượt xem
  • Tin tức
Tuần đầu tiên trở lại trường, các bạn học sinh Trường Tiểu học Ngôi Sao đã được học về "Nút tạm dừng" và "Vòng tròn ảnh hưởng" trong giờ "Lãnh đạo bản thân - TLiM".

Tuần đầu tiên trở lại trường, các bạn học sinh Trường Tiểu học Ngôi Sao đã được học về "Nút tạm dừng" và "Vòng tròn ảnh hưởng" trong giờ "Lãnh đạo bản thân - TLiM". Và điều tuyệt vời hơn là các bạn học sinh đã được khuyến khích áp dụng chính ví dụ trong bài học vào hoạt động thường ngày. Các bạn đã cùng nhau lao động vệ sinh dọn dẹp lớp học, tự phân công nhau để thực hiện các nhiệm vụ một cách rất chủ động và nhiệt tình.

Trong bài học của các bạn nhỏ, việc các bạn thực hiện bài tập về "Nút tạm dừng" và "Vòng tròn ảnh hưởng" là một trong các đơn vị bài học thuộc về thói quen số 1 Sống chủ động - giúp các em có những khoảng dừng cần thiết và chủ động lựa chọn hành động đúng.