Tin tức

Cha mẹ thay đổi, con sẽ thay đổi

Sau khi được tập huấn với cô Ella Bjornsdottir (Giám đốc điều hành Tập đoàn Franklin Covey vùng Trung Đông và Châu Á) trong buổi đào tạo về chương trình…