Đào tạo Hoa tiêu Ngôi SaoSáng ngày 14/7/2016, tại Hội trường tầng 6 – Hệ thống giáo dục Ngôi Sao Hà Nội đã diễn ra buổi tập huấn đội Hoa tiêu chương trình Lãnh Đạo Bản Thân.

Sáng ngày 14/7/2016, tại Hội trường tầng 6 – Hệ thống giáo dục Ngôi Sao Hà Nội đã diễn ra buổi tập huấn đội Hoa tiêu chương trình Lãnh Đạo Bản Thân. Buổi tập huấn do bà Nguyễn Kiều Linh (Giám Đốc FCE Việt Nam) giảng dạy.
Trong buổi tập huấn, Đội hoa tiêu Hệ thống giáo dục Ngôi Sao Hà Nội đã cùng nhau đánh giá kết quả sau một năm thực hiện chương trình Lãnh Đạo Bản Thân đối với toàn thể giáo viên và học sinh. Mỗi thành viên trong đội hoa tiêu đã chia sẻ kinh nghiệm và những bài học rút ra từ bản thân mình, đồng thời toàn đội đã bàn bạc, đóng góp ý kiến để xây dựng lên mục tiêu hành động trong năm học 2016 – 2017.