KHÓA HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
Tập huấn Ban Mai - Đặt câu hỏi theo thang bậc Bloom Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Ban Mai Hà Đông, Hà Nội

08:55 10/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn Ngôi Sao Hà Nội - Đặt câu hỏi theo thang bậc Bloom Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội

14:55 10/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn Đoàn Thị Điểm - Đặt câu hỏi theo thang bậc Bloom Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 2

08:55 17/12/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn Đoàn Thị Điểm Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 2

08:55 24/11/2016


0 đ
Đăng ký
Tập huấn THCS Thực Nghiệm Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - THCS Thực Nghiệm, Liễu Giai

14:55 23/11/2016


0 đ


ĐÃ HẾT CHỖ
Tập huấn Ban Mai Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Trường Ban Mai Hà Đông, Hà Nội

14:55 22/11/2016


0 đ
Đăng ký
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

00:55 02/11/2016


0 đ


ĐÃ HẾT CHỖ
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

01:10 03/11/2016


0 đ
Đăng ký
Hành trình Symposium Hoa Kỳ (NewYork - Washington DC - North Carolina) Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Đang cập nhật - Hoa Kỳ

02:10 04/11/2016


0 đ
Đăng ký