Khởi động quy trình TLiM giai đoạn 2 tại VinschoolNgày 27/1/2016, Hệ thống giáo dục Vinschool đã ký kết thỏa thuận áp dụng sâu rộng giai đoạn 2 chương trình nổi tiếng “The Leader in Me” của Tổ chức giáo dục toàn cầu Franklin Covey.

Ngày 27/1/2016, Hệ thống giáo dục Vinschool đã ký kết thỏa thuận áp dụng sâu rộng giai đoạn 2 chương trình nổi tiếng “The Leader in Me” của Tổ chức giáo dục toàn cầu Franklin Covey. Buổi Hội thảo tập huấn về Lãnh đạo bản thân (TLiM) dành cho giáo viên mới đã được tổ chức, dẫn dắt bởi chuyên gia đào tạo nước ngoài của Franklin Covey vừa qua là một trong những hoạt động chuẩn bị cho năm học mới 2016 – 2017.

Với buổi đào tạo tập huấn về 7 thói quen, các giáo viên mới của Vinschool không chỉ được đào tạo phát triển cá nhân mà còn thực sự là buổi tập huấn ban đầu về cách làm sao để dạy 7 thói quen cho học sinh. Từ khi áp dụng TLiM trong Nhà trường, học sinh Vinschool đã ngày càng tự tin, chủ động hơn và thực sự tạo nên ấn tượng sâu sắc về tinh thần Lãnh đạo bản thân của các em trong các hoạt động học tập hay tại các sự kiện như Leadership Day, Edurun, Hội Xuân,...

Trong thời gian này, Hội thảo và các buổi Tập huấn đào tạo TLiM đang và sẽ được tiến hành tại nhiều trường học như Tiểu học Ban Mai, Vinschool, Ngôi Sao, Đoàn Thị Điểm,... như một trong những hoạt động chuẩn bị cho một năm học mới để TLiM được triển khai ở mức độ sâu rộng và đạt hiệu quả giáo dục sâu sắc hơn.