Sổ tài khoản tình cảm - cách bố mẹ và con cùng cam kết

  • Đăng ngày 17/08/2016
  • 2348 lượt xem
Nhiều học sinh ở các trường TLiM đều có trong tay một cuốn sổ tài khoản “đặc biệt” – trong đó thứ “sinh lãi” là tình cảm, là ý thức, là các mối quan hệ.

Nhiều học sinh ở các trường TLiM đều có trong tay một cuốn sổ tài khoản “đặc biệt” – trong đó thứ “sinh lãi” là tình cảm, là ý thức, là các mối quan hệ. Đây là một sáng kiến/ một công cụ được gợi ý qua Thói quen số 4 “Tư duy cùng thắng” của TLiM giúp mỗi bạn học sinh có được một thỏa thuận cùng thắng với bố mẹ và bản thân mình.

Thay vì cảm giác chỉ có mình mình PHẢI làm theo các quy tắc, các bạn nhỏ khi áp dụng Sổ tài khoản tình cảm sẽ được chủ động đề ra những cam kết. Mặt khác, bố mẹ cũng phải thực hiện các nhiệm vụ đã được thỏa thuận. Kết quả là đôi bên cùng làm để cùng đạt được điều mong muốn.

Hãy đọc các Cuốn Sổ tài khoản tình cảm của các bạn học sinh Trường Trung học Vinschool để hiểu hơn về cuốn sổ đặc biệt – thứ bạn có thể dễ dàng áp dụng cho chính học trò, con cái của mình.