Thầy cô giáo Ban Mai hào hứng tự đào tạo về TLiM

  • Đăng ngày 28/02/2017
  • 1427 lượt xem
Thể hiện đúng tinh thần "Lãnh đạo bản thân", buổi họp đào tạo định kỳ về TLiM của thầy cô giáo Ban Mai luôn diễn ra rất sôi nổi và hào hứng. Sau hai buổi tự đào tạo thành công thói quen số 1 và thói quen số 2, buổi chia sẻ của thầy cô Ban Mai hôm nay tập trung nói về thói quen 3 "Ưu tiên việc quan trọng".

Thể hiện đúng tinh thần "Lãnh đạo bản thân", buổi họp đào tạo định kỳ về TLiM của thầy cô giáo Ban Mai luôn diễn ra rất sôi nổi và hào hứng. Sau hai buổi tự đào tạo thành công thói quen số 1 và thói quen số 2, buổi chia sẻ của thầy cô Ban Mai hôm nay tập trung nói về thói quen 3 "Ưu tiên việc quan trọng".


Không tập trung vào khía cạnh lý thuyết, đội Hoa tiêu của trường tập trung hướng dẫn các bài tập thực hành để các thầy cô dù mới gia nhập cũng có thể nhanh chóng làm quen với khái niệm và mô thức TLiM. Một phần không thể thiếu và được đánh giá hiệu quả của buổi tự đào tạo là những chia sẻ kinh nghiệm từ các thầy cô đã ứng dụng thói quen trong cuộc sống và trong giảng dạy như thế nào.


Không có gì hiệu quả hơn việc chúng ta cùng nhau hợp lực, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau trưởng thành. Hoạt động đào tạo liên tục luôn được khuyến khích trong cộng đồng các thầy cô tại các trường TLiM.
Ở mỗi trường, tùy theo điều kiện thực tế, đội Hoa tiêu sẽ tổ chức, dẫn dắt hình thức đào tạo nội bộ một cách phù hợp. Động lực phát triển bắt đầu từ bên trong bao giờ cũng bền bỉ và tác động sâu rộng hơn. FCE Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành với các thầy cô để tư vấn, hướng dẫn quy trình để TLiM ngày một đóng góp sâu sắc vào sự phát triển của Nhà trường cũng như của mỗi thầy cô và vì sự trưởng thành mỗi ngày của các em học sinh.