TLiM đã đến làm việc với Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 1Sau 2 năm áp dụng Quy trình TLiM tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 với những thành công bước đầu, các thầy cô giáo tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 1 đã có một buổi học tập về 7 thói quen cùng chuyên gia đào tạo của Tập đoàn Franklin Covey trong ngày Thứ 7 vừa qua.

Sau 2 năm áp dụng Quy trình TLiM tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 với những thành công bước đầu, các thầy cô giáo tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 1 đã có một buổi học tập về 7 thói quen cùng chuyên gia đào tạo của Tập đoàn Franklin Covey trong ngày Thứ 7 vừa qua.

Gần 100 thầy cô đã có một buổi sáng hữu ích khi được tiếp cận những mô thức giáo dục của Quy trình TLiM và 7 thói quen của người thành đạt – những điều đang làm nên thành công cho gần 3000 trường học trên toàn thế giới. Thông qua những hoạt động nhóm thú vị, các thầy cô đã có những hình dung ban đầu về khái niệm Lãnh đạo bản thân và những điều “kỳ diệu” quy trình này có thể tác động tới sự phát triển của Nhà trường và mỗi học sinh.

Với sự thành công bước đầu của quy trình TLiM sau hai năm áp dụng tại cơ sở 2 cùng Hội thảo vừa qua, hy vọng các thầy cô giáo Đoàn Thị Điểm sẽ tiếp tục ủng hộ và quyết tâm triển khai quy trình này trên toàn Hệ thống trong năm học tới.

Hiện tại, TLiM là Quy trình chuyển đổi giáo dục đang được nhiều Nhà trường áp dụng như Trường Tiểu học và Trường Trung học Vinschool, Trường Tiểu học Ban Mai, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Trường Tiểu học Ngôi Sao, Trường THCS Thực nghiệm,...đã và đang truyền cảm hứng cho các thầy cô phát huy sáng tạo và học sinh chủ động, tự tin hơn mỗi ngày.