FCE Việt Nam (For Children Education Vietnam) là đối tác toàn cầu của Tập đoàn giáo dục Franklin Covey Worldwide (Hoa Kỳ) từ năm 2014. FCE là đơn vị độc quyền triển khai các chương trình đào tạo nổi tiếng thế giới về phát triển cá nhân và nâng cao hiệu suất của FranklinCovey Worldwide tại Việt Nam trong mảng giáo dục và đào tạo.

FCE là đơn vị tiên phong ở Việt Nam phát triển Giải pháp giáo dục toàn diện: Lãnh đạo bản thân – The leader in me triển khai tại các trường công lập và hệ thống giáo dục ngoài công lập. Chương trình chủ trương cài đặt “hệ điều hành”, tạo nên những tác động mạnh mẽ, thúc đẩy từng Nhà trường thay đổi toàn diện, góp phần tích cực trong sự nghiệp đổi mới giáo dục. Tinh thần của The leader in me chú trọng rèn giũa cho học sinh sống trách nhiệm, chủ động và vận dụng thành công các mảng năng lực, kỹ năng của thế kỷ 21 trong học tập và cuộc sống.

 

Đề cao vai trò giáo dục tự thân, FCE đồng thời cung cấp các khóa học phát triển năng lực cá nhân độc quyền, dành cho mọi lứa tuổi từ học sinh, sinh viên, phụ huynh và giáo viên. Các khóa học của FCE chủ trương tạo động lực thay đổi kết hợp trang bị “công cụ quản lý cuộc đời”, xây dựng nền tảng vững vàng để mỗi học viên nắm chắc tư duy lãnh đạo bản thân, không ngừng nâng cao hiệu quả học tập, làm việc, hướng tới một cuộc sống thành công và hạnh phúc.

 

Sứ mệnh

Vì thế hệ tương lai Việt Nam tự tin đóng góp tài năng bản thân

vào thành công thế giới.

 

Tầm nhìn

Là nhà tư vấn, đào tạo hàng đầu về đổi mới giáo dục

phát huy tối đa sức mạnh con người Việt Nam.

 

Giá trị cốt lõi

Con người – Niềm tin – Hiệu quả

 

Phương pháp tiếp cận

Với phương pháp tiếp cận đặc thù Inside – out, các chương trình phát triển con người của FCE có khả năng “cài đặt” tư duy, thay đổi nhận thức và duy trì động lực phát triển không ngừng tự bên trong mỗi học sinh, sinh viên, phụ huynh và giáo viên theo các nguyên tắc bền vững. Đồng thời, Chương trình còn trang bị hệ thống kỹ năng và công cụ toàn diện giúp nâng cao hiệu suất, hiệu quả học tập và giáo dục.