7 Thói quen của bạn trẻ thành đạt

Chương trình 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt hỗ trợ bố mẹ tạo dựng cho các bạn trẻ “tấm khiên” vững chắc gồm các kỹ năng thế kỷ 21 và tinh thần Lãnh đạo bản thân, để ứng…

7 Thói quen để thành đạt ®: Foundations

Your organization’s success depends on strong individual performance at all levels, including your non-managerial, administrative, and staff-level employees. Great performance requires a common set of values, behaviors, and skills that align individual capabilities to your organization’s strategy. Help your employees…

7 Thói quen của du học sinh thế kỷ 21

Chương trình 7 thói quen của Du học sinh thế kỷ 21 được xây dựng như một bộ môn chính thức trong các trường Đại học tại Mỹ, có vai trò trang bị, củng cố cho sinh viên, du học…