Giáo viên trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Cơ sở 2 cùng nhau xây dựng mục tiêu toàn trườngSau ba ngày tham gia Hội thảo đào tạo và tập huấn chuyên sâu Quy trình TLiM năm thứ ba cùng chuyên gia đào tạo đến từ Tập đoàn giáo dục quốc tế Franklin Covey, các thầy cô Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 đã cùng nhau hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng.

Sau ba ngày tham gia Hội thảo đào tạo và tập huấn chuyên sâu Quy trình TLiM năm thứ ba cùng chuyên gia đào tạo đến từ Tập đoàn giáo dục quốc tế Franklin Covey, các thầy cô Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 đã cùng nhau hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng.

Là trường đầu tiên ở Hà Nội bước sang năm thứ 3 của Quy trình TLiM, nội dung tập huấn của Hội thảo tập trung hướng dẫn các thầy cô thiết lập mục tiêu cá nhân, mục tiêu toàn trường, xác định mục tiêu quan trọng của năm học. Đặc biệt, chuyên gia nước ngoài đã “trao” bộ công cụ nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh để giáo viên có thể hướng dẫn các em tự lên mục tiêu, xây dựng kế hoạch, theo dõi quá trình, góp phần vượt qua chính mình để nâng cao thành tích học tập như Sổ tay lãnh đạo, bảng theo dõi mục tiêu,... Chính thành công của mỗi học sinh là động lực quan trọng để Nhà trường, thầy cô xác định mục tiêu toàn trường.

Trong phần nội dung quan trọng này, các thầy cô Đoàn Thị Điểm (cơ sở 2) đã thể hiện sự tích cực và sáng tạo khi thiết lập được những WIG – mục tiêu quan trọng toàn trường trong ba mặt: Rèn kỹ năng lãnh đạo – Xây dựng môi trường văn hóa – Nâng cao thành tích học tập. Đây sẽ là những căn cứ quan trọng để các giáo viên Đoàn Thị Điểm tiếp tục đóng góp trí tuệ xây dựng mục tiêu toàn trường trong năm học mới.

Kết thúc buổi hội thảo đào tạo chuyên sâu, nhiều giáo viên chia sẻ “càng ngày càng tự tin vào sự thành công của TLiM tại Đoàn Thị Điểm” khi bước vào năm thứ ba của Quy trình chuyển đổi trường học toàn diện này.