Franklin Covey Education thuộc Tập đoàn Franklin Covey, là một trong những tổ chức hàng đầu và được tin cậy nhất trên thế giới về các chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo và các quy trình chuyển đổi giáo dục.

Sứ mệnh của Franklin Covey Education là giúp học sinh, sinh viên, giáo viên và trường học trên thế giới đạt tới sự xuất sắc thông qua các chương trình cải thiện hiệu quả, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thay đổi về nhận thức, hành vi, phát huy tối đa tiềm năng, kích hoạt tư duy lãnh đạo.

Đội ngũ chuyên gia của FranklinCovey Education bao gồm những nhà giáo, nhà quản lý giáo dục ưu tú từng công tác ở nhiều cấp và cơ sở giáo dục khác nhau, góp phần chuyển tải thành công giá trị của 7 thói quen và truyền cảm hứng đổi mới giáo dục tới hơn 3000 trường học trên khắp thế giới.