FCE Việt Nam (For Children Education Vietnam) là đối tác toàn cầu của Tập đoàn giáo dục Franklin Covey Worldwide (Hoa Kỳ) từ năm 2014. FCE là đơn vị độc quyền triển khai các chương trình đào tạo nổi tiếng thế giới về phát triển cá nhân và nâng cao hiệu suất của FranklinCovey Worldwide tại Việt Nam trong mảng giáo dục và đào tạo.

FCE là đơn vị tiên phong ở Việt Nam phát triển Giải pháp giáo dục toàn diện: Lãnh đạo bản thân – The leader in me triển khai tại các trường công lập và hệ thống giáo dục ngoài công lập. Chương trình chủ trương cài đặt “hệ điều hành”, tạo nên những tác động mạnh mẽ, thúc đẩy từng Nhà trường thay đổi toàn diện, góp phần tích cực trong sự nghiệp đổi mới giáo dục. Tinh thần của The leader in me chú trọng rèn giũa cho học sinh sống trách nhiệm, chủ động và vận dụng thành công các mảng năng lực, kỹ năng của thế kỷ 21 trong học tập và cuộc sống.

 

Đề cao vai trò giáo dục tự thân, FCE đồng thời cung cấp các khóa học phát triển năng lực cá nhân độc quyền, dành cho mọi lứa tuổi từ học sinh, sinh viên, phụ huynh và giáo viên. Các khóa học của FCE chủ trương tạo động lực thay đổi kết hợp trang bị “công cụ quản lý cuộc đời”, xây dựng nền tảng vững vàng để mỗi học viên nắm chắc tư duy lãnh đạo bản thân, không ngừng nâng cao hiệu quả học tập, làm việc, hướng tới một cuộc sống thành công và hạnh phúc.

 

Sứ mệnh

Vì thế hệ tương lai Việt Nam tự tin đóng góp tài năng bản thân

vào thành công thế giới.

 

Tầm nhìn

Là nhà tư vấn, đào tạo hàng đầu về đổi mới giáo dục

phát huy tối đa sức mạnh con người Việt Nam.

 

Giá trị cốt lõi

Con người – Niềm tin – Hiệu quả

 

Phương pháp tiếp cận

Với phương pháp tiếp cận đặc thù Inside – out, các chương trình phát triển con người của FCE có khả năng “cài đặt” tư duy, thay đổi nhận thức và duy trì động lực phát triển không ngừng tự bên trong mỗi học sinh, sinh viên, phụ huynh và giáo viên theo các nguyên tắc bền vững. Đồng thời, Chương trình còn trang bị hệ thống kỹ năng và công cụ toàn diện giúp nâng cao hiệu suất, hiệu quả học tập và giáo dục.

Franklin Covey Education thuộc Tập đoàn Franklin Covey, là một trong những tổ chức hàng đầu và được tin cậy nhất trên thế giới về các chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo và các quy trình chuyển đổi giáo dục.

Sứ mệnh của Franklin Covey Education là giúp học sinh, sinh viên, giáo viên và trường học trên thế giới đạt tới sự xuất sắc thông qua các chương trình cải thiện hiệu quả, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thay đổi về nhận thức, hành vi, phát huy tối đa tiềm năng, kích hoạt tư duy lãnh đạo.

Đội ngũ chuyên gia của FranklinCovey Education bao gồm những nhà giáo, nhà quản lý giáo dục ưu tú từng công tác ở nhiều cấp và cơ sở giáo dục khác nhau, góp phần chuyển tải thành công giá trị của 7 thói quen và truyền cảm hứng đổi mới giáo dục tới hơn 3000 trường học trên khắp thế giới.

Trường Mầm non chất lượng cao Louis

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội

Trường Tiểu học Vinschool

Trường Mầm non Ban Mai

Trường Tiểu học Ban Mai

Trường Trung học Ban Mai

Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội

Trường Trung học cơ sở Thực nghiệm

Trường Trung học Vinschool

Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm Greenfield

Trường Trung học Đoàn Thị Điểm Greenfield

Trường Trung học Nguyễn Siêu Hà Nội

Trường Trung học Lương Văn Can Hà Nội

Trường Tiểu học Việt Kids