7 Thói quen của người thành đạt

Chương trình đào tạo dựa trên quyển sách nổi tiếng “The 7 Habits of Highly Effective People”, được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ, với 30 triệu bản in và 1 triệu bản audio, trở thành quyển sách quản trị…

7 Thói quen của sinh viên thành đạt

Chương trình 7 thói quen của sinh viên thành đạt cung cấp công cụ, hình thành kỹ năng, phát triển năng lực và duy trì động lực để sinh viên nắm bắt công thức thành công ở trường đại học…

Leadership: Great Leaders, Great Teams, Great Result™

Đây là chương trình đào tạo nổi tiếng thế giới về phát triển lãnh đạo và là chương trình phát triển lãnh đạo đinh chốt nhất của FranklinCovey, được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho lãnh đạo cấp cao…