Sự kiện

Principal's Academy - 4 vai trò trọng yếu của Lãnh đạo

  • 08:00 11/10/2019
Principal’s Academy – 4 Vai trò thiết yếu của lãnh đạo Chương trình đào tạo định nghĩa lại vai trò của Hiệu trưởng - nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên giáo dục mới. Giải pháp bao gồm Tư duy - Kỹ năng - Công cụ