Tin tức

The Leadership Day – Đoàn Thị Điểm

Trong lần đến làm việc gần đây nhất của chúng tôi tại trường Đoàn Thị Điểm – cơ sở 2, nhóm Tư vấn- Đào tạo không khỏi vui mừng và…