Bố mẹ có nên nghiêm khắc ??

  • Đăng ngày 10/08/2016
  • 1095 lượt xem
  • Tin tức
Nhiều bố mẹ cho rằng cần phải thực sự nghiêm khắc với con thì con mới trưởng thành trong xã hội đầy biến động ngày nay. Nhưng thế hệ và thời đại nào cũng có những điểm khác biệt không thể phủ nhận. Và bố mẹ thế kỷ 21 cũng cần có sự "chuyển đổi" trong cách giáo dục con, có thể ngay từ những lời nói thường ngày.

Nhiều bố mẹ cho rằng cần phải thực sự nghiêm khắc với con thì con mới trưởng thành trong xã hội đầy biến động ngày nay. Nhưng thế hệ và thời đại nào cũng có những điểm khác biệt không thể phủ nhận. Và bố mẹ thế kỷ 21 cũng cần có sự "chuyển đổi" trong cách giáo dục con, có thể ngay từ những lời nói thường ngày.

"Ngôn ngữ tích cực" không phải là "tô hồng" cuộc sống mà là cách để khuyến khích trẻ tự tin thể hiện tiềm năng chính mình từ nhỏ. Và theo đó, phát triển bản thân một cách mạnh mẽ, toàn diện để đủ khả năng ứng phó với những biến động của tương lai.

"Sử dụng ngôn ngữ tích cực" cũng là một trong những chiến dịch mà nhiều Trường Lãnh đạo bản thân tại Hà Nội đang định hướng triển khai theo Thói quen 1: Sống chủ động của TLiM.