Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hương

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hương

Là chuyên gia công tác trong ngành giáo dục gần 30 năm, TS. Nguyễn Thị Vân Hương hiện đang là Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hương – Giảng viên, Cố vấn về Đức dục - Kỹ năng sống và Cố vấn về giáo dục Tiểu học

Là chuyên gia công tác trong ngành giáo dục gần 30 năm, TS. Nguyễn Thị Vân Hương hiện đang là Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. TS Nguyễn Thị Vân Hương đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có tính khả dụng cao trong thực tiễn như Giáo dục môi trường trong trường tiểu học, Tài liệu dạy chuyên đề trong dự án phát triển Giáo viên Tiểu học, Giáo trình dành cho các hệ đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học, Giáo trình điện tử dành cho các hệ đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học.

Ngoài ra TS. Nguyễn Thị Vân Hương là tác giả của nhiều bài viết trên tạp chí quốc gia về lĩnh vực giáo dục như Tích hợp giáo dục di sản văn hóa trong dạy học môn đạo đức ở tiểu học, Dạy học theo đối tượng học sinh, Dạy học môn khoa học qua hình thức dạy học ngoài thiên nhiên...

Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy đào tạo sinh viên sư phạm và giáo viên, TS Nguyễn Thị Vân Hương là Giảng viên đào tạo về Quy trình TLiM cũng như nhiều khóa học trên nền tảng “7 thói quen để thành đạt” dành cho các giáo viên, phụ huynh và học sinh của FCE Việt Nam. ..