Bà Ella Björnsdottir

Bà Ella Björnsdottir

Bà Ella hiện đang là Giám đốc Điều hành của Công ty Giáo dục Toàn cầu FranklinCovey vùng Trung Đông và Châu Á. Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục ở nhiều vai trò khác nhau từ giáo viên, cán bộ quản lý và chuyên gia đào tạo giáo viên.

 

Bà Ella Björnsdottir – Giảng viên và Cố vấn về Quy trình TLiM

Bà Ella hiện đang là Giám đốc Điều hành của Công ty Giáo dục Toàn cầu FranklinCovey vùng Trung Đông và Châu Á. Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục ở nhiều vai trò khác nhau từ giáo viên, cán bộ quản lý và chuyên gia đào tạo giáo viên. Với kinh nghiệm dày dặn, bà Ella có sự thấu hiểu sâu sắc về thực tế công việc của giáo viên cũng như xu hướng phát triển của giáo dục thế giới, với nhiều quan điểm đổi mới giáo dục toàn diện vì tương lai thế hệ trẻ.

Là chuyên gia cao cấp của Tổ chức giáo dục toàn cầu Franklin Covey, bà Ella đã đào tạo hơn 80,000 học viên tại 40 quốc gia trên thế giới về Chương trình “Lãnh đạo Bản thân” và “7 Thói quen để thành đạt” của FranklinCovey.

Bà Ella tin rằng mỗi trường học đều ẩn chứa năng lực và tiềm năng chuyển đổi để mang lại một môi trường giáo dục toàn diện nhất dành cho học sinh. Tầm nhìn của bà cùng nhiều chuyên gia cao cấp tại Franklin Covey đã tác động tới gần 4000 trường phổ thông trên toàn thế giới, phát triển năng lực nội bộ để có thể phát huy tiềm năng từng giáo viên và tác động tích cực đến sự phát triển “từ trong ra ngoài” của mỗi học sinh.

Với tư cách là giảng viên và cố vấn cao cấp của Công ty FCE Việt Nam, Bà Ella đã tham gia đào tạo và tập huấn cho hàng nghìn giáo viên Việt Nam trong suốt 3 năm qua về Quy trình TLiM.