Leadership: Great Leaders, Great Teams, Great Result™

Leadership: Great Leaders, Great Teams, Great Result™

Đây là chương trình đào tạo nổi tiếng thế giới về phát triển lãnh đạo và là chương trình phát triển lãnh đạo đinh chốt nhất của FranklinCovey, được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn hàng đầu.

Tổng quát

Độ dài: 5 ngày
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
CHI TIẾT

Thách thức và Giải pháp

Sau khi nghiên cứu sâu hoạt động của hơn 500 tổ chức, thử nghiệm và tổng hợp dữ liệu qua hơn 225,000 bản khảo sát, chúng tôi đã đúc kết và xây dựng mô hình 4 tiêu chí quan trọng của NHÀ LÃNH ĐẠO TẦM VÓC. Theo đó, một nhà lãnh đạo tầm vóc là người có đủ phẩm chất và năng lực để kiến tạo nên một môi trường tràn ngập năng lượng và sự cống hiến “tự nguyện” của đội ngũ nhân sự cho những ưu tiên quan trọng nhất của tổ chức. 
 
Chương trình phát triển lãnh đạo hàng đầu của FranklinCovey giúp người tham dự khám phá ra 4 tiêu chí này và mang tới cho họ cơ hội để thực hành những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được. Các nhà lãnh đạo sẽ học cách để: 
 
 • Xây dựng lòng tin và sức ảnh hưởng tới người khác
 • Xác định mục tiêu và “công việc thực sự” của đội ngũ
 • Xây dựng một sự kết nối chiến lược giữa công việc của đội ngũ và các mục tiêu của tổ chức.
 • Kết nối công việc của đội ngũ với mô hình kinh tế của tổ chức.
 • Gắn kết 4 hệ thống thiết yếu: Hệ thống triển khai, Phát triển tài năng, các Quy trình cốt lõi, và Chăm sóc Khách hàng.
 • Thiết lập sự chủ động nhận trách nhiệm theo tư duy "cùng thắng" thay vì một cơ chế "bắt buộc chịu trách nhiệm"  

Điểm nổi bật

 1. Đây là chương trình đào tạo nổi tiếng thế giới về phát triển lãnh đạo và là chương trình phát triển lãnh đạo đinh chốt nhất của FranklinCovey, được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn hàng đầu.
 2. Mô hình “Lãnh đạo tầm vóc” được FranklinCovey gồm 4 tiêu chí rõ ràng: Inspire Trust, Clarify Purpose, Align Systems & Unleash Talent (Khơi dậy Lòng tin, Làm rõ Mục đích, Gắn kết Hệ thống & Phát huy Tài năng) được xây dựng dựa trên các tư tưởng độc đáo nhất về phát triển lãnh đạo của các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới như: Clayton Christensen (The Innovator’s Dilemna); Jim Collins (Good to Great); Jack Welch (CEO huyền thoại của GE); Ram Charan (Execution: The Discipline of Getting Things Done); Fred Reichheld (The Ultimate Question); Stephen R. Covey (The 7 Habits); và Stephen M. R. Covey (The Speed of Trust).
 3. Cùng với mô hình “Lãnh đạo tầm vóc” này là trọn bộ “Mindset, Skillset & Toolset” (Tư duy, Phương pháp & Công cụ) để các nhà lãnh đạo dễ dàng áp dụng cho việc nâng tầm lãnh đạo.
 4. Hiện đã có hơn 500.000 lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn hàng đầu từ 164 quốc gia chọn chương trình đào tạo này để nâng tầm lãnh đạo của mình.

Nội dung


4 Tiêu chí của một nhà Lãnh đạo tầm vóc:

 1. Khơi dậy Lòng tin: Xây dựng uy tín cá nhân, có được sự tin cậy của đội ngũ và nhờ đó, thúc đẩy họ đóng góp với những nỗ lực cao nhất của mình.
 2. Làm rõ Mục đích: Xác lập mục đích của tổ chức một cách rõ ràng và thu hút, giúp đội ngũ “nhìn chung về một hướng” và mong muốn cống hiến năng lực tốt nhất của mình.
 3. Gắn kết Hệ thống: Thiết lập một “hệ thống thành công” – Một hệ thống tạo điều kiện và không ngừng thúc đẩy việc thực hiện mục đích và các mục tiêu của tổ chức, đồng thời vận hành một cách độc lập và bền bỉ trong dài hạn.
 4. Phát huy Tài năng: Xây dựng một đội ngũ hiệu quả, trong đó, khuyến khích sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm, giúp mỗi thành viên được phát huy những khả năng độc đáo của mình nhằm đạt được các mục tiêu công việc được xác định rõ ràng.

CHIA SẺ & BÌNH LUẬN