Hợp lực là cố gắng cùng nhau làm một việc thật tốt

  • Đăng ngày 28/02/2017
  • 2795 lượt xem
Làm sao để giúp trẻ hiểu rằng làm việc cùng người khác thì sẽ có kết quả tốt hơn? Làm sao để trẻ hiểu cách tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người?... Tất cả các yếu tố giúp trẻ học cách "làm việc nhóm" tốt hơn đều được thể hiện trong thói quen 6 "Hợp lực" của chương trình Lãnh đạo bản thân - TLiM.

#TLiM #TheleaderinmeVietnam
Làm sao để giúp trẻ hiểu rằng làm việc cùng người khác thì sẽ có kết quả tốt hơn? Làm sao để trẻ hiểu cách tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người?... Tất cả các yếu tố giúp trẻ học cách "làm việc nhóm" tốt hơn đều được thể hiện trong thói quen 6 "Hợp lực" của chương trình Lãnh đạo bản thân - TLiM.


Vậy hãy để chính các em giúp các bạn hiểu hơn về thói quen này bằng những minh chứng phong phú dưới đây.


Những câu chuyện các em đã áp dụng thói quen số 6: "Hợp lực" trong trường học, trong khi học bài, trong khi chơi thể thao,… được thể hiện rất sinh động, giống hệt như cách ta có thể vận dụng các thói quen của chương trình "Lãnh đạo bản thân" vào cuộc sống.
Đó cũng là điều mà các thầy cô tại các trường TLiM đang truyền cảm hứng cho các em học sinh vừa bằng cách tự mình làm gương vừa bằng cách khuyến khích các em ứng dụng hằng ngày ở mọi nơi.