Học sinh cùng giáo viên xây dựng Bộ quy tắc ứng xử lớp học

  • Đăng ngày 01/09/2017
  • 2780 lượt xem
  • Tin tức
Không phải là một bảng nội quy cứng nhắc được "áp dụng" chung cho hàng loạt lớp, Chương trình Lãnh đạo bản thân hướng học sinh chủ động tham gia vào mọi hoạt động của lớp học, đặc biệt là tự xây dựng nội quy cho lớp mình.

Không phải là một bảng nội quy cứng nhắc được "áp dụng" chung cho hàng loạt lớp, Chương trình Lãnh đạo bản thân hướng học sinh chủ động tham gia vào mọi hoạt động của lớp học, đặc biệt là tự xây dựng nội quy cho lớp mình.

Theo đúng tinh thần chủ động và với chủ đề BẮT ĐẦU VỚI MỤC TIÊU, cô trò lớp 5A2 Trường Tiểu học Ban Mai đã thể hiện mục tiêu cho năm học mới của mình bằng việc cùng nhau làm việc, xây dựng nội quy lớp.

Xác định rõ mục tiêu là học sinh Ban Mai có đầy đủ 5 chìa khóa: NHÂN CÁCH - TRI THỨC - KỸ NĂNG - SỨC KHỎE - TƯ DUY TOÀN CẦU, các BMSers 5A2 đã cùng đưa ra những giải pháp của từng cá nhân để cùng xây dựng nội quy, hướng tới một giờ học, ngày học hiệu quả.

Việc tự xây dựng nội quy làm các em học sinh sẽ có trách nhiệm hơn với chính những điều mình đặt ra chứ không cần ai nhắc nhở, thúc ép.